La font i els dies


La font i els dies (Brau Edicions, 2020) és un recull de relats que, amb un estil precís i contundent, a voltes líric, ens mostra moments de la vida de personatges ben diferents. I, malgrat aquesta varietat, recorren els contes tot un seguit d'elements que els cohesionen i els vertebren: els germans, una font vora l'estació, el pas del temps...
En ells hi trobarem uns protagonistes que s'enfronten a decisions importants, a pèrdues irreparables o a moments trasncendents des de la més absoluta quotidianitat.

Comentaris